Home    Contact NL / EN

Educatie

In samenwerking met universiteiten
SRAL werkt als opleidingsinstituut nauw samen met de Universiteit van Amsterdam met de Opleiding Conservering & Restauratie van Cultureel Erfgoed dit na de overdracht van haar postacademische restauratieopleiding naar de UvA in 2005. Ook voor andere universiteiten zoals Maastricht University, de Universiteit Gent en de Radboud Universiteit Nijmegen vinden opleidingsactiviteiten plaats, maar dan meer gericht op kunsttechnologie en onderzoek.

Stage en werkervaring
Bovendien biedt SRAL stage- en werkervaringsplaatsen voor jonge, aan buitenlandse opleidingen geschoolde restauratoren. In de afgelopen 26 jaar zijn op deze wijze ruim 200 jonge professionals afkomstig uit de gehele wereld bediend. In samenwerking met buitenlandse organisaties organiseert de SRAL bovendien trainingen en workshops in het buitenland, zoals in India, Rusland en Singapore (zie Internationale verbanden).

Speciaal voor museummedewerkers en beheerders
Voor museummedewerkers en beheerders van kerkgebouwen is een speciale cursus preventieve conservering ontwikkeld. De Stichting is verder een podium voor internationale congressen en symposia op het gebied van restauratie, kunsttechnologie.

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
This website was made by zuiderlicht